e-hvtd v2.0 (9175)

嫡母 đích mẫu
♦Mẹ chính. § Con cái của vợ lẽ gọi vợ cả của cha là đích mẫu .