e-hvtd v2.0 (9175)

姨母 di mẫu
♦Tiếng gọi em gái hay chị của mẹ.
♦Tiếng gọi người thiếp của cha.