e-hvtd v2.0 (9175)

寅月 dần nguyệt
♦Tháng giêng âm lịch. ☆Tương tự: chính nguyệt .