e-hvtd v2.0 (9175)

大賢 đại hiền
♦Người có tài đức rất lớn.