e-hvtd v2.0 (9175)

厭舊喜新 yếm cựu hỉ tân
♦Chán cái cũ, thích cái mới. ☆Tương tự: hỉ tân yếm cựu , yếm cựu tham tân .