e-hvtd v2.0 (9175)

半月 bán nguyệt
♦Hình nửa vầng trăng tròn.
♦Thời gian nửa tháng, tức là mười lăm ngày. ◇Hồng Lâu Mộng : Kháp chỉ toán lai, chí tảo dã đắc bán nguyệt đích công phu, Giả Trân phương năng lai đáo , , (Đệ lục thập tam hồi) Bấm đốt ngón tay sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa Giả Trân mới về đến nhà.