e-hvtd v2.0 (9175)

史君子 sử quân tử
♦(Tên một vị thuốc bắc, là thứ cây có hoa vàng xanh.