e-hvtd v2.0 (9175)

史略 sử lược
♦Sách chép giản lược về lịch sử.