e-hvtd v2.0 (9175)

匪人 phỉ nhân
♦Người có phẩm hạnh xấu, kẻ ăn chơi đàng điếm. ☆Tương tự: phỉ đồ . ◇Liêu trai chí dị : Thập tứ tuế, vi phỉ nhân dụ khứ tác hiệp tà du , (Phiên Phiên ) Năm lên mười bốn tuổi, bị kẻ bất lương dụ dỗ chơi bời bê tha.