e-hvtd v2.0 (9175)

匪徒 phỉ đồ
♦Kẻ xấu xa, người có hành vi bất chính. ☆Tương tự: phỉ nhân .