e-hvtd v2.0 (9175)

反亂 phản loạn
♦Làm phản gây rối loạn. ☆Tương tự: bạn loạn .
♦Bốc lên cao, vọt lên, phiên đằng (tiếng địa phương).