e-hvtd v2.0 (9175)

反供 phản cung
♦Lời khai lật trái lại những điều đã cung khai trước.