e-hvtd v2.0 (9175)

卵形 noãn hình
♦Hình như quả trứng, hình bầu dục. ☆Tương tự: thỏa viên hình .