e-hvtd v2.0 (9175)

北辰 bắc thần
♦Tên sao, tức Bắc cực .