e-hvtd v2.0 (9175)

午月 ngọ nguyệt
♦Âm lịch (có từ đời nhà Hạ ) gọi tháng năm là ngọ nguyệt . § Âm lịch lấy mười hai địa chi : tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị (mùi), thân, dậu, tuất, hợi , , , , , , , , , , , tương phối với mười hai tháng. Tháng đầu năm là dần nguyệt , do đó tháng năm là ngọ nguyệt .