e-hvtd v2.0 (9175)

北河 bắc hà
♦Tên sông. § Hoàng Hà chảy tới Hà Sáo , tại Nam Lộc chia làm hai, bên phía bắc gọi là Bắc Hà .