e-hvtd v2.0 (9175)

力士 lực sĩ
♦Người có sức mạnh.
♦Chức quan ngày xưa, coi kèn trống cờ xí, hộ vệ xe vua.
♦Ác thần, chuyên về giết chóc, hình phạt.