e-hvtd v2.0 (9175)

劇場 kịch trường
♦Nơi diễn kịch, rạp hát. ☆Tương tự: hí viện , hí viên , kịch viện .
♦Đơn vị hoặc đoàn thể về nghệ thuật diễn xuất.