e-hvtd v2.0 (9175)

劇藥 kịch dược
♦Thuốc có tác dụng rất mạnh. ◎Như: giá thị kịch dược, bất khả lạm phục , thuốc này tính chất rất mạnh, không thể lạm dụng.