e-hvtd v2.0 (9175)

去勢 khử thế
♦Hình phạt thiến dái thời xưa.
♦Buông bỏ quyền thế. ◇Bắc sử : Khử thế dĩ sùng đạo (Thường Sảng truyện ) Bỏ quyền thế theo sùng đạo.