e-hvtd v2.0 (9175)

和解 hòa giải
♦Hai bên chấm dứt tranh chấp, đi đến thỏa thuận.
♦Khế ước cho hai bên nhượng bộ lẫn nhau, ngừng tranh cãi.