e-hvtd v2.0 (9175)

協力 hiệp lực
♦Góp sức, hợp lực. ◇Lục Chí : Hiệp lực đồng mưu, cử thành quy thuận , (Tru lí hoài quang chiêu dụ hoài tây chiếu 西) Góp sức cùng mưu tính, đánh thắng được thành làm cho quy thuận.