e-hvtd v2.0 (9175)

吸收 hấp thu
♦Thu vào, dung nạp. ☆Tương tự: tiếp thu , hấp thủ . ★Tương phản: bài xích .