e-hvtd v2.0 (9175)

加官 gia quan
♦Kiêm nhiệm thêm chức vụ.
♦Thăng quan. ◎Như: gia quan tiến lộc 祿.
♦Hí kịch thời cổ, nhân dịp lễ mừng hoặc yến hội, một người hoặc nhiều người, mang mặt nạ tươi cười, mặc áo đỏ, cầm bảng hướng về quan khách chúc tụng phúc lành.