e-hvtd v2.0 (9175)

加拿大 gia nã đại
♦Canada, quốc gia thuộc Mĩ Châu, thủ đô là Ác Thái Hoa (Ottawa).