e-hvtd v2.0 (9175)

睿智 duệ trí
♦Tinh thông, hiểu biết sâu xa. ◇Hàn Phi Tử : Thông minh duệ trí, thiên dã; động tĩnh tư lự, nhân dã , ; , (Giải lão ) Thông minh duệ trí, ấy là trời vậy; động tĩnh tư lự, ấy là người vậy.