e-hvtd v2.0 (9175)

同室 đồng thất
♦Ở chung một nhà.
♦Người ở cùng một nhà.
♦Chỉ vợ chồng. ◇Bạch Cư Dị : Sanh vi đồng thất thân, Tử vi đồng huyệt trần , (Tặng nội ) Sống là vợ chồng nhau, Chết làm cát bụi trong cùng một hố.