e-hvtd v2.0 (9175)

全集 toàn tập
♦Trọn bộ trứ tác.
♦Tổng tập, toàn thể thư tịch có cùng một tính chất hoặc của cùng một tác giả. § Còn gọi là toàn thư . ◎Như: Lỗ Tấn toàn tập .