e-hvtd v2.0 (9175)

不忍 bất nhẫn
♦Không nhịn được, không nhẫn nại được. ◇Luận Ngữ : Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu , (Vệ Linh Công ) Lời nói khéo thì làm bại hoại đạo đức, việc nhỏ không nhịn được thì làm hỏng mưu lớn.
♦Không nỡ, không nén được lòng thương xót, không nhẫn tâm.