e-hvtd v2.0 (9175)

充腸 sung trường
♦Cho đầy ruột. ◇Hoài Nam Tử : Bần nhân tắc hạ bị hạt đái tác, hàm thục ẩm thủy dĩ sung trường, dĩ chi thử nhiệt , , (Tề tục ) Người nghèo thì mùa hè mặc áo vải thô buộc dây, ăn đậu uống nước lã cho đầy ruột để chịu được nóng.