e-hvtd v2.0 (9175)

充溢 sung dật
♦Đầy đủ tràn trề.
♦Nhiều người. ◇Ngụy thư : Gia tiệm phú xỉ, trạch vũ cao hoa, thiếp lệ sung dật , , (Khấu mãnh truyện ) Nhà dần dần nên giàu có, nhà cửa cao sang, hầu thiếp tôi tớ lắm người.