e-hvtd v2.0 (9175)

傅母 phó mẫu
♦Ngày xưa, phó mẫu là người nữ sư phụ trách dạy dỗ con nhà quý tộc.
♦Ngày nay chỉ người đàn bà nuôi dạy con cái thay cho người khác. § Còn gọi là bảo mỗ .