e-hvtd v2.0 (9175)

不必 bất tất
♦Không hẳn, chưa chắc, không nhất định, vị tất. ◇Sử Kí : Thiện thủy giả bất tất thiện chung (Nhạc Nghị truyện ) Kẻ mở đầu tốt chưa chắc đã có kết quả tốt.
♦Không cần phải. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhữ tử chi hậu, nhữ chi gia tiểu, ngô án nguyệt cấp dữ lộc lương, nhữ bất tất quải tâm , , 祿, (Đệ cửu thập lục hồi) Sau khi ngươi chết rồi, vợ con ngươi, ta cho cấp lương lộc, ngươi không cần phải lo lắng buồn phiền. ☆Tương tự: bất dụng , vô dong . ★Tương phản: tất định , tất nhu , tất yếu , nhất định .