e-hvtd v2.0 (9175)

勤儉 cần kiệm
♦Chăm chỉ và dè sẻn. ◇Cảnh thế thông ngôn : Trị gia cần kiệm, bất khẳng vọng phí nhất tiền , (Quế viên ngoại đồ cùng sám hối ) Coi sóc nhà siêng năng và tiết kiệm, không chịu uổng phí một đồng tiền.