e-hvtd v2.0 (9175)

劬勞 cù lao
♦Siêng năng khó nhọc, lao lụy, lao khổ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Như thư đáo nhật, khả niệm cù lao chi ân, tinh dạ tiền lai, dĩ toàn hiếu đạo , , , (Đệ tam thập lục hồi) Nhận được thư này, hãy nhớ ơn đức cù lao, (ngày đêm) gấp rút tới đây, cho vẹn đạo làm con.