e-hvtd v2.0 (9175)

入耳 nhập nhĩ
♦Nghe được.
♦Thích tai, hợp tai. Như bất kham nhập nhĩ nghe chịu không nổi.
♦Một tên khác của loài sâu du diên .