e-hvtd v2.0 (9175)

元勛 nguyên huân
♦Công tích lớn.
♦Người có công trạng lớn. § Cũng gọi là công thần . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhược quả thiên mệnh quy ngã, ti đồ đương vi nguyên huân , (Đệ bát hồi).