e-hvtd v2.0 (9175)

凝集 ngưng tập
♦Gom tụ lại. ☆Tương tự: ngưng tụ .