e-hvtd v2.0 (9175)

博學 bác học
♦Học rộng khắp. ◇Lễ Kí : Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi , , , , (Trung Dung ) Học cho rộng, xét hỏi sâu xa, suy tư thận trọng, biện luận sáng tỏ, chuyên nhất thi hành.
♦Học thức uyên bác.