e-hvtd v2.0 (9175)

免疫 miễn dịch
♦Khỏi mắc bệnh, nhờ đã có kháng thể tự nhiên, gọi là tiên thiên miễn dịch , hoặc được chích ngừa, gọi là hậu thiên miễn dịch .