e-hvtd v2.0 (9175)

冒險 mạo hiểm
♦Xông pha vào chỗ nguy hiểm.