e-hvtd v2.0 (9175)

列傳 liệt truyện
♦Truyện kí trong sách sử kể sự tích các nhân vật. ◇Tư Mã Thiên : Thế gia tam thập, liệt truyện thất thập , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ).