e-hvtd v2.0 (9175)

儉約 kiệm ước
♦Dè sẻn. ☆Tương tự: tiết kiệm .