e-hvtd v2.0 (9175)

凱還 khải hoàn
♦Thắng trận trở về. § Cũng viết là khải toàn .