e-hvtd v2.0 (9175)

化鶴 hóa hạc
♦Hóa thành hạc tiên. Sau dùng để tỉ dụ sự chết, khứ thế. § Cũng nói là hóa hạc tây quy 西, hạc hóa .