e-hvtd v2.0 (9175)

化育 hóa dục
♦Trời đất sinh ra muôn vật. ◇Lễ Kí : Năng tận vật chi tính, tắc khả dĩ tán thiên địa chi hóa dục , (Trung Dung ).
♦Dạy dỗ nuôi dưỡng.