e-hvtd v2.0 (9175)

化工 hóa công
♦Tự nhiên tạo hóa mà thành. § Ngày xưa cho trời đất là một ông thợ làm ra thế giới vạn vật, hóa công là thợ tạo, là ông trời.
♦Nói tắt của hóa học công nghiệp .