e-hvtd v2.0 (9175)

側室 trắc thất
♦Nhà phụ ở bên hông nhà chính.
♦Thiếp, vợ hầu, vợ bé.
♦Đối lại với chánh thất .