e-hvtd v2.0 (9175)

不幸 bất hạnh
♦Chẳng may, vận khí không tốt, gặp sự không thuận lợi. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quốc gia bất hạnh, yêm quan lộng quyền, dĩ trí vạn dân đồ thán , , (Đệ tam hồi) Nước nhà không may, bị bọn hoạn quan lộng quyền, đến nỗi muôn dân lầm than.
♦Tai họa bất ngờ. ◎Như: tao ngộ bất hạnh gặp phải tai họa bất ngờ.
♦Chết.