e-hvtd v2.0 (9175)

修身 tu thân
♦Rèn luyện thân tâm, hàm dưỡng đức tính.